Cookies


Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Dovoljujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene

Razvoj izolacijskih procesov

OD BROZGE DO UČINKOVINE

Zmožnost razvoja postopkov za čiščenje in izolacijo tarčnega produkta iz določenega biotehnološkega procesa je ena izmed glavnih prednosti podjetja Acies Bio. Naša strokovna ekspertiza obsega na eni strani preproste postopke, kjer z inaktivacijo biomase in ekstrakcijo pripravimo surov produkt (»crude product«), kakor tudi bolj kompleksne tehnologije, kjer v več stopnjah s pomočjo različnih ekstrakcijskih in kromatografskih tehnik izoliramo končne produkte v obliki aktivnih farmacevtskih učinkovin (API kvaliteta). Pri izbiri postopkov za izolacijo vedno upoštevamo razmerje med zahtevano kvaliteto končnega produkta in njegovo tržno vrednostjo, zato je ekonomičnost procesa ključen faktor v razvoju izolacijskih postopkov. Po končani izolaciji lahko prečiščene spojine s kemijsko sintezo tudi pretvorimo v polsintetske produkte.

RAZNOLIKOST PRISTOPOV

Pri razvoju postopkov za čiščenje in izolacije je vedno potrebno upoštevati robustnost procesa, saj mora biti metodologija v večini primerov prenosljiva v industrijsko merilo. Pri izbiri opreme in instrumentov upoštevamo kapacitete in želje poslovnega partnerja. V začetnih fazah razvoja izolacijskih postopkov uporabljamo različne tehnike centrifugiranja in filtracijskih tehnik, ki jim sledijo ekstrakcijski postopki trdno-tekoče in/ali tekoče-tekoče. Tako dobimo surov produkt, iz katerega s pomočjo različnih kromatografskih metod (flash kromatografija in preparativna kromatografija visoke ločljivosti) izoliramo končni produkt z visoko stopnjo čistosti. Vsi izolacijski postopki so podprti z analitskimi metodami, s katerimi kvantitativno in kvalitativno ovrednotimo uspešnost posameznega koraka.

čiščenje antivirusne učinkovineizolacija tetraciklinskega antibiotikaizolacija močnega imunosupresanta

zmanjšanje števila stopenj kromatografije

čistost učinkovine zvišana s 94% na 97%

zamenjava kolonske kromatografije z ekstrakcijo

zamenjava drage stacionarne faze z generično

15% dvig celokupnega izkoristka

20% nižji procesni stroški

20% čistejši surovi produkt

zamenjava iHPLC s klasično kromatografijo

Kontaktirajte nas